בית הדין הרבני


בתי הדין הרבניים כוללים בתוכים גם בתי דין דתיים והם חלק ממערכת המשפט בישראל.
לבתי דין אלו ניתנה סמכות שיפוט בלעדית בנושאים של נישואין וגירושין על פי ההלכה.
סמכויות נוספות לבית הדין בעניינים דתיים כמו גיור וכו'.

בית הדין הרבני