בית הדין לעבודה


בית הדין הוא ערכאה משפטית עצמאית שעוסקת שענייני עבודה או ביטחון סוציאלי.
קיימים חמישה בתי דין אזוריים לעבודה. הסמכות של בית הדין לעבודה לדון בתחומים הבאים:
במקרים של סכסוך בין עובד ומעסיק במסגרת עבודה או במהלך משא ומתן לעבודה.
סכסוכים בין עמית לקופת הגמל או עבירות פליליות בתחום דיני עבודה.

בית הדין לעבודה