בית המשפט העליון


עומד בראש מערכת המשפט בישראל. זהו בית משפט לערעורים ובית המשפט גבוה לצדק.
פסיקה של בית המפשט העליון מחייבת את כל בתי המשפט. נערך עם שלושה שופטים או יותר ונמצא בירושלים.

בית המשפט העליון: