בית משפט מחוזי


 ערכאה ראשונה בכל עניין בו לא מטפל בית משפט השלום.
עבירות שהעונש עליהן מעל 7 שנות מאסר והקנס גבוה מ2.5 מיליון ₪.
בית המפשט המחוזי מהווה ערכאה שניה (ערעור) על החלטות בית משפט השלום.
בתי משפט מחוזיים נמצאים ב6 ערים בארץ.

בית משפט מחוזי