עורך דין בסקטור הציבורי


עו"ד בסקטור הציבורי, מופקד בעצם על ייצוג המדינה ועל האינטרס הציבורי.
בין אם נמצא בפרקליטויות השונות או במשרדי ממשלה למיניהם.

עורך דין בסקטור הציבורי