זכויות מוסריות הן זכויותיו של יוצר להיות מזוהה כמחבר של יצירה ולהתנגד לשינויים מסוימים ביצירה

זכותו המוסרית של יוצר היא הזכות להיות מזוהה כיוצר של יצירה ולהתנגד לכל עיוות, השחתה או שינוי אחר של היצירה האמורה, או פעולה מקפחת אחרת אשר תפגע בכבודו או תדמית.

הזכות המוסרית אינה מוחלטת וניתן לוותר עליה בחוזה.

הזכות המוסרית היא מושג שהוכנס כדי להגן על יצירתו של היוצר משימוש ללא הסכמתו. זו לא זכות יוצרים, אלא זכות מוסרית. ניתן לוותר על זכותו המוסרית של מחבר אם הם מסכימים לכך, או אם הם אינם בחיים.

הזכויות המוסריות של מחבר הן:

-הזכות לתבוע את המחבר של היצירה;

– הזכות להתנגד לכל עיוות, השחתה או שינוי אחר של היצירה אשר יפגע בכבודו או בשמו הטוב;

– הזכות למנוע כל שימוש בשמו כמחבר היצירה כאשר שימוש כזה יפגע בכבודו או בשמו הטוב.

הזכות המוסרית היא זכותו של היוצר להיות מזוהה כיוצר יצירתו. זוהי גם הזכות להתנגד לייחוס כוזב או לשינוי של יצירתו.

זכות מוסרית זו מופעלת לרוב כאשר אדם מעוניין להישאר בעילום שם, אך ניתן לממש אותה גם כאשר אדם מעוניין לייחס אותו כיוצר ולא לשנות את יצירתו בשום צורה.

מדינות מסוימות מספקות זכות מוסרית זו על פי חוק ואחרות לא. זכויות מוסריות מוכרות בצורה כלשהי במדינות רבות, כולל קנדה, איטליה, צרפת, גרמניה, ספרד ושוויץ.

הזכות המוסרית היא זכותו של היוצר להיות מזוהה כיוצר של יצירה ולהתנגד לכל עיוות, השחתה או שינוי אחר של, או פעולה מקפחת אחרת ביחס ליצירה האמורה.

הזכות המוסרית אינה מוחלטת וניתן לוותר עליה. הזכות המוסרית נפגעת כאשר מעשה שאם לא כן היה מפר זכויות יוצרים פוגע גם בזכויות המוסריות של היוצר. לא ניתן להקצות או להעביר זכויות מוסריות.

הזכות המוסרית היא זכות מבוססת זכויות יוצרים המזכה את המחבר של יצירה בהסרה של שמו וכל חומר מזהה מהיצירה.

הזכות המוסרית אינה מוחלטת וניתן לוותר עליה על ידי המחבר, אך לא ניתן להעבירה לאדם אחר.

הזכות המוסרית היא זכותו של יוצר להיות מזוהה כמחבר של יצירה, ולהתנגד לכל עיוות או שינוי אחר של היצירה שיפגע בכבודו או במוניטין שלו. זכויות מוסריות אינן תלויות בזכויות יוצרים, אשר הן קיימות לצדן.

זכויות מוסריות מתבלבלות לרוב עם "זכות הייחוס" וכן עם "הזכות נגד ייחוס כוזב". זכות הייחוס היא מושג משפטי המקנה לאמן את הזכות לתבוע כותרות על יצירתו; זה לא נותן לאמנים שום כוח על מה שקורה לאחר מותם. הייחוס הכוזב הוא מושג משפטי שנותן לאמנים את הכוח להתנגד אם מישהו אחר ינסה לתבוע קרדיט על עבודתם; זה לא נותן להם שליטה על מה שקורה לפני מותם.

הזכויות המוסריות של יוצר הן אוסף של זכויות בלעדיות המוענקות למחבר של יצירת אמנות או ספרות. זה כולל את הזכות לתבוע מחבר, לסרב לשחרר את היצירה למטרות מסחריות ולמנוע עיוות או השחתה של היצירה.

הזכות המוסרית אינה זכות אינהרנטית בכל תחומי השיפוט, אלא בדרך כלל נגזרת מצורה אחרת של דיני קניין רוחני. הזכות המוסרית נקראת לפעמים droit moral בצרפתית ו- das Urheberrecht am eigenen Werk בגרמנית.

הזכות המוסרית היא הזכות להיות מוכר כיוצר של יצירה, ולהתנגד לכל עיוות, השחתה או שינוי אחר של, או פעולה מקפחת אחרת ביחס לאותה יצירה אשר תפגע בכבודו או בשמו הטוב.

הזכויות המוסריות נחשבות לזכות אישית. זה אומר שלא ניתן להעביר אותם. אם המחבר מוכר את זכויות היוצרים שלו ביצירה, הוא עדיין שומר על זכויותיהם המוסריות. לא ניתן לוותר על זכויות מוסריות בחוזה עבור עבודות שנעשו בשכר.

זכויות מוסריות הן זכויותיו של יוצר להיות מוכר כמחבר של יצירה, ולהתנגד לכל שינוי או עיוות שעלול לפגוע בכבודו או במוניטין שלו.

זכויות מוסריות אינן מוענקות במפורש על ידי החוק האמריקאי ובמקום זאת מסתמכות על חוקי המדינה. הזכויות המוסריות בארצות הברית משתנות ממדינה למדינה.

זכות מוסרית היא זכות אישית שניתן לוותר עליה על ידי היוצר, אך אינה ניתנת להעברה.

זכויות מוסריות הן זכויותיו של יוצר לשלוט על אופן השימוש ביצירה, לרבות הזכות להיות מזוהה כיוצר ולהתנגד ליחס פוגעני ביצירה.

ברוב המדינות, הזכויות המוסריות הן תמידיות ואינן ניתנות להעברה.

זכות מוסרית אינה זכות קניין. היא אינה נותנת לאדם טענה כלשהי על העבודה או על הכנסותיה. ניתן לוותר על זכויות מוסריות רק מרצון על ידי היוצר, ואינן ניתנות להעברה בירושה.

זכות מוסרית היא הזכות להיות מוכר כמחבר של יצירה ולהתנגד לכל עיוות, השחתה או שינוי אחר של אותה יצירה. זכויות מוסריות הוכרו לראשונה בחוק הצרפתי בשנת 1810, וכיום הן מוכרות על ידי מדינות רבות ברחבי העולם.

הזכויות המוסריות של יוצר הן חלק בלתי נפרד מהמושג קניין רוחני. אמנת ברן קובעת כי "למחבר תהיה הזכות לתבוע מחבר ויהנה מהגנה מפני ייחוס כוזב".

זכויות מוסריות עשויות לכלול:

-הזכות לא שאחרים יציגו באופן כוזב את עבודתם כעצמה

-הזכות לא לשנות או להחתים את עבודתו ללא הסכמה

-הזכות לא להסיר את שמו מיצירה

הזכות המוסרית היא זכותו של אמן להיות מזוהה כיוצר יצירתו. זכויות מוסריות שונות מזכויות יוצרים, המגנות על זכויותיו הכלכליות של אדם ביצירתו. זכויות מוסריות מוגנות לרוב בחוק, ועשויות להתקיים ללא כל דרישה לרישום או הגנה פורמליים.

זכויות מוסריות כוללות את הזכות להיות מזוהה כמחבר של יצירה, והזכות למנוע כל עיוות או השחתה של אותה יצירה אשר יפגעו בכבודו או במוניטין של האדם. הזכות המוסרית כוללת גם את הזכות להתנגד לייחוס כוזב, כלומר אסור לזהות אדם כוזב כמי שקשור ליצירה יצירתית שלא הפיק.

הזכות המוסרית ניתנת על פי חוק במדינות רבות על מנת להגן על אמנים מפני עיוות או מצג שווא של יצירותיהם ללא רשות.