פקודת זכויות היוצרים היא חוק שהוקם בבריטניה ב-1 באוגוסט 1911

פקודת זכויות היוצרים היא חוק שהתקבל באזור המנהלי המיוחד של הונג קונג של הרפובליקה העממית של סין. היא חוקקה ביום 1 באפריל 1997. הפקודה מגדירה זכויות יוצרים ומפרטת את הזכויות וההגבלות ביחס אליהן.

החוק מבוסס על אמנת ברן להגנה על יצירות ספרותיות ואמנותיות וכן הסכמים בינלאומיים אחרים שהונג קונג צד להם.

פקודת זכויות היוצרים מספקת מסגרת להגנה על זכויות יוצרים בהונג קונג. הפקודה חוקקה לראשונה ב-1997, ומאז תוקנה כדי לשקף את הצרכים המשתנים של יוצרים ומשתמשים ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים.

פקודת זכויות יוצרים מעניקה הגנה לכל סוגי היצירות המוגנות בזכויות יוצרים, לרבות יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוזיקליות ואמנותיות. זה גם מגן על סרטים כמו גם הקלטות קול. פקודת זכויות היוצרים גם מעניקה לבעלי זכויות יוצרים את הזכות הבלעדית לשכפל או לאשר לאחרים לשכפל את עבודתם; להעביר את עבודתם לציבור בכל אמצעי (באמצעות שידור או אחר); ולהסמיך אחרים לעשות זאת.

פקודת זכויות יוצרים היא חוק המגן על זכויות היוצר על יצירתו. בהונג קונג, הגנת זכויות יוצרים נמשכת לכל חייו של המחבר ו-50 שנה לאחר מותו.

חוק זכויות היוצרים מגן על יצירות מקוריות של מחבר כולל יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוזיקליות ואמנותיות כגון ציורים ופסלים, סרטים והקלטות קול. זה חל גם על תוכנות מחשב כגון משחקים או תוכנות אחרות.

פקודת זכויות יוצרים היא מעשה המגן על יוצרי יצירות מקור מפני העתקה, הפצה או עיבוד בלתי מורשים של היצירה.

החוק הוצג לראשונה בקניה ב-1979 ומאז עבר תיקונים שונים. התיקון האחרון לחוק היה בשנת 2011, אשר ראה מעבר מזכויות יוצרים למערכת פטנטים.

פקודה זו תיכנס לתוקף ב-1 ביולי 2019. מטרת הפקודה היא לחדש את משטר זכויות היוצרים הקיים ולהכניס הוראות חדשות להגנה על זכויות יוצרים בסביבה הדיגיטלית.

הפקודה תספק מנגנוני אכיפה חדשים וחזקים יותר, לרבות עבירות פליליות בגין הפרה מכוונת של זכויות יוצרים, וכן סעדים וצווי מניעה אזרחיים. הפקודה גם מספקת מנגנון לבעלי זכויות להסיר תוכן מפר מפלטפורמות מקוונות.

פקודת זכויות היוצרים היא חוק המגן על זכויות בעל זכויות היוצרים. החוק הוצג לראשונה בשנת 1978 ומאז עודכן מספר פעמים.

מטרותיו העיקריות של חוק זה הן להגן על האינטרסים של המחברים והמוציאים לאור, וכן להעניק תמריץ ליצירתיות. החוק גם נועד להגן על יצירות מקוריות מפני שימוש בלתי מורשה, העתקה או הפצה על ידי אחרים.

פקודת זכויות היוצרים, קפ. 528, הוא החוק של הונג קונג אשר מסדיר את הגנת זכויות היוצרים של מחברי יצירות ספרותיות ואמנותיות.

פקודה זו קובעת את אופי ומשך ההגנה על זכויות יוצרים עבור יצירות אלו וקובעה עניינים כגון:

-תקופת ההגנה;

– הבעלות על זכויות יוצרים;

-הניצול של יצירה המוגנת בזכויות יוצרים;

– זכויות מסוימות המוקנות ליוצרים ביחס ליצירתם; ו

– חובות מסוימות המוטלות על מחברים ביחס לעבודתם.

פקודת זכויות היוצרים היא החוק המסדיר את זכויות היוצרים בהונג קונג. הוא קובע את הכללים להגנת זכויות יוצרים ואכיפה, וכן קובע חריגים מסוימים לזכויות של בעל זכויות יוצרים.

הוא תוקן תדיר מאז שנחקק לראשונה ב-1994, כאשר רוב השינויים נכנסו לתוקף ב-1 ביולי 1998. התיקון האחרון נעשה ב-1 באוקטובר 2017, המתקן את סעיפים 33א, 41(1) ו-(2) ו-41א(1) )(ב) לפקודת זכויות יוצרים (קפ 528).

פקודת זכויות היוצרים קובעת שורה של חריגים להגנת זכויות יוצרים. אלו כוללים:

– עסקה הוגנת:

– ציטוט:

– פארודיה או סאטירה:

– עבודות יתומות:

– עותקים לשימוש אישי:

– עותקי שימוש חינוכיים: – עותקי שימוש מחקריים.

חוק זכויות יוצרים הוא מערכת חוקים המגנה על זכויותיהם של יוצרים, אמנים, מלחינים ויוצרים אחרים על יצירתם. מדובר גם בהגנה על רשות הרבים, שהוא החלק בתרבות המשותפת שלנו ששייך לכולם.

חוק זכויות היוצרים הראשון התקבל בשנת 1709 בבריטניה. החוק קבע כי כל מי שפרסם "מפה, תרשים או ספר" יכול לעמוד לדין בגין הפרת זכויות יוצרים, אם לא יכלול הצהרה בעמוד השער האומרת היכן ומתי היא הודפסה.

ב-1831 העבירה בריטניה חוק זכויות יוצרים נוסף שהציג כמה כללים ספציפיים יותר: הוא אמר שליוצרים יש זכויות בלעדיות על יצירתם למשך 14 שנים והם יכולים לחדש את הזכות הזו פעם אחת ל-14 שנים נוספות. פירוש הדבר היה שסופר יכול להרוויח כסף מהיצירה שלו פעמיים לפני שהיא נכנסה לרשות הציבור, שם כל אחד יכול להשתמש בה מבלי לשלם תמלוגים.

חוק זכויות היוצרים האמריקאי תוקן פעמים רבות מאז חקיקתו הראשונה בשנת 1790 (השנה שלאחר אשרור החוקה האמריקאית

פקודת זכויות היוצרים היא חוק בהונג קונג המסדיר את השימוש ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים.

פקודת זכויות היוצרים מעניקה הגנה ליצירות ספרותיות, דרמטיות, מוזיקליות ואמנותיות וכן לסרטי קולנוע. החוק מגן גם על הקלטות ושידורי קול.

הוא הועבר לראשונה על ידי המועצה המחוקקת בשנת 1997, עם תיקונים הבאים לשילוב טכנולוגיות חדשות כגון CD-ROM ומדיה דיגיטלית. זה תוקן לאחרונה ב-2012 כדי לכלול תוכנת מחשב.

פקודת זכויות היוצרים היא חוק שהתקבל בבריטניה בשנת 1911. זהו החוק העיקרי המסדיר זכויות יוצרים. החוק עודכן ותוקן במהלך השנים, אך עדיין יש בו הרבה מהוראותיו המקוריות.

פקודת זכויות היוצרים הוצגה לראשונה בשנת 1911, והיא עודכנה ותוקנה במהלך השנים. אך למרות העדכונים הללו, הוא עדיין שומר על רבים מההוראות המקוריות שלו.

פקודת זכויות יוצרים היא חוק המגן על זכויות היוצרים והאמנים. הוא תוכנן כדי להבטיח שבעלי זכויות יוצרים יוכלו לשלוט ביצירה שלהם ובמה שקורה לה.

החוק תוכנן עם שתי מטרות עיקריות:

1) לעודד ייצור של יצירות חדשות על ידי מתן הגנה ליוצריהן,

2) לספק הגנה משפטית מפני הפרת זכויות יוצרים.