ההגדרה של תושב חוץ אינה פשוטה כפי שניתן לחשוב

תושב חוץ הוא אדם המתגורר בקנדה אך אינו אזרח קנדי, תושב קבע או הודי לפי החוק ההודי.

ההגדרה המשפטית של "תושב חוץ" נמצאת בסעיף 6 של חוק מס ההכנסה וכוללת אנשים זרים, תאגידים ונאמנויות מחוץ לקנדה.

ההגדרה של תושב חוץ היא הגדרה מסובכת. לא תמיד קל להגדיר מהו תושב חוץ. יש הרבה גורמים שבאים לידי ביטוי. לדוגמה, אנשים עשויים להיחשב כתושב חוץ אם הם חיו במדינה יותר מ-183 ימים ב-12 החודשים האחרונים או אם הונפקה להם תעודת זהות מהמדינה שבה הם מתגוררים.

מטרת מאמר זה היא להבהיר מה זה אומר להיות תושב חוץ וכיצד זה יכול להשפיע על מצב המס שלך כשאתה מתגורר בחו"ל.

ההגדרה של תושב חוץ היא מי שניתנה לו זכות מגורים במדינה לתקופה מסוימת. זה יכול להינתן באמצעות עבודה, לימודים, או אפילו באמצעות נישואין.

תושבי חוץ כפופים לחוקים ותקנות שונים מאלה שהם אזרחים. ייתכן שלא יהיו להם אותן זכויות כמו אזרחים, כגון הצבעה או התמודדות לתפקיד.

ההגדרה של תושב חוץ בקנדה מבוססת על מעמד התושבות של הפרט ובני משפחתו הנלווים.

מעמד התושבות של אדם נקבע על פי אם הוא אזרח קנדי או תושב קבע, או אם הוא אינו נחשב תושב קנדה.

אדם שאינו נחשב אזרח קנדי, אך קיבל תושבות קבע בקנדה, נחשב כתושב קבע קנדי.

אדם ובני משפחתו הנלווים להם המחזיקים במעמד של תושבות זמנית בקנדה נחשבים גם הם לתושבי קנדה.

המונח "תושב חוץ" אינו מוגדר בחוק ההגירה. המונח משמש בהקשר של "מגורים" ובדרך כלל הוא מתכוון לאדם המתגורר בניו זילנד מבלי להיות זכאי למעמד אחר של מגורים. ניתן לומר שלתושב חוץ יש אישור זמני להתגורר בניו זילנד.

חשוב לציין כי בעוד שאדם עשוי להיחשב כתושב חוץ, ייתכן שיש לו גם סוג אחר של מעמד מגורים שיאפשר לו לחיות בניו זילנד ללא הגבלת זמן או לתקופה בלתי מוגבלת.

ההגדרה תושב חוץ היא מערכת כללים הקובעת אם יחיד נחשב לתושב לצרכי מס.

תושב הוא מי ששהה בארץ 183 ימים או יותר ב-12 החודשים האחרונים.

הגדרת תושב חוץ אינה מבוססת על אזרחות, אלא על תושבות.

אם אינך תושב, תחויב במסים על הכנסתך ברחבי העולם, בעוד שאם אתה תושב, רק הכנסה שהרווחת בתוך המדינה תהיה חייבת במס.

המונח "תושב חוץ" אינו מוגדר בחוק ההגירה, ולכן על מחלקת ההגירה לקבוע האם אדם הוא תושב חוץ.

משרד ההגירה פרסם הנחיות לקביעה אם מישהו הוא תושב חוץ. הנחיות אלו אינן מחייבות מבחינה משפטית והן משמשות את המחלקה למטרות מנהליות בלבד.

ההגדרה של תושב חוץ מורכבת וקשה להבנה.

תושב חוץ הוא מי שחי במדינה יותר מ-183 ימים ב-12 החודשים האחרונים.

תושבי חוץ כפופים לכללים ותקנות שונים מאלה של אזרחי המדינה בה הם חיים.

המונח "תושב חוץ" מתייחס לאדם המתגורר ביפן, אך אינו אזרח יפני.

תושבים זרים כפופים לאותם חוקים כמו אזרחים יפנים. המונח "תושב חוץ" כולל:

-אדם שנכנס ליפן עם אשרה וקיבל אישור לשהות ביפן יותר מ-90 יום;

-אדם שנכנס עם ויזה וקיבל אישור לשהות ביפן פחות מ-90 יום;

-אדם שאינו מהגר, אך מתגורר ביפן יותר משישה חודשים ברציפות או לסירוגין ואין לו מעמד של "אורח זמני" (כגון איש עסקים לטווח קצר) או "תושב לטווח ארוך" (כגון סטוּדֶנט).

תושב חוץ מוגדר ב-Immigration and Nationality Act (INA) Section 101(a)(33) כאדם שאינו תושב קבע כדין ואשר מתגורר בארצות הברית על בסיס זמני חוקי לפי צבע החוק, לרבות:

* חייזר במעמד מוגן זמני לפי סעיף 244 לאמ"ן.

* חייזר בעל מעמד דחיית פעולה או שחרור על תנאי לפי סעיף 212(ד)(5) ל-INA.

* פליט שהתקבל לארצות הברית לפי סעיף 207 של ה-INA.

* מקלט שקיבל מקלט בארצות הברית לפי סעיף 208 של ה-INA.

* משתתף מותנה המורשה להיכנס זמנית או להתגורר בארצות הברית לפי סעיף 209(א) של ה-INA.

המונח "תושב חוץ" אינו מוגדר בחוק מס הכנסה. המשמעות היא שה-CRA עשוי להשתמש במגוון גורמים כדי לקבוע אם אדם הוא תושב חוץ.

ה-CRA ישקול היכן אתה מתגורר, כמה זמן אתה מתגורר בקנדה ואת הקשרים שלך עם מדינת המגורים שלך.

אדם שהתגורר בקנדה פחות מ-183 ימים במהלך שנת מס אחת ייחשב כתושב חוץ על פי חוק מס ההכנסה.

ההגדרה של תושב חוץ אינה מוגדרת בבירור בחוק ההגירה. זה הוביל להרבה בלבול וסכסוכים בין זרים וקציני הגירה.