Unsafe

מעשים מגונים הם התנהגויות מיניות שאינן נחשבות בהתאם לנורמות החברתיות של תרבות. המונח משמש לעתים קרובות בהגדרות משפטיות של פשעים ועונשים.

משמעות המילה מגונה יכולה להיות:

– בהתאם לשום חוק או אמנה; לא חוקי, לא חוקי, לא נכון, לא מוסרי

– לא הגון או מתאים למצב או מקום מסוים; לֹא יָאֶה

– מראה יותר מדי בשר; חשיפה מגונה

מעשים מגונים הם מונח רחב. הם כל מעשה הפוגע במוסר הציבורי או פוגע באדם סביר.

מעשים מגונים יכולים להיות בצורה של דיבור, מחוות, לבוש או תמונות. אין צורך שמעשה מגונה יהיה מיני במהותו כדי להיחשב מגונה. זה יכול לכלול כל התנהגות שנחשבת בלתי הולמת לפי אמות המידה של החברה.

ישנן סיבות שונות לכך שאנשים מבצעים מעשים מגונים. חלק מהסיבות הללו עשויות לכלול:

-לעורר תגובה מינית מאדם אחר

-לעורר אי נוחות וכעס אצל אחרים

-לגרום למישהו להרגיש בושה ומבוכה

Unsafe

מעשים מגונים הם אלה שמפרים את הנורמות והמנהגים החברתיים.

חלק מהמעשים המגונים אינם בלתי חוקיים אך הם עדיין מפרים את הנורמות והמנהגים החברתיים, כגון עירום ציבורי. אחרים עשויים להיות בלתי חוקיים אבל הם עדיין לא מפרים את הנורמות והמנהגים החברתיים, כמו גילוי עריות.

Unsafe

מעשים מגונים אינם מוגדרים בחוק הפלילי. הם נחשבים למעשים הפוגעים במוסר הציבור וההגינות.

UnsafeUnsafe

מעשים מגונים מובנים בדרך כלל כהתנהגויות מיניות המפרות נורמות וחוקים חברתיים. התנהגויות אלו יכולות לנוע בין עירום ציבורי, למין פומבי ועוד.

זהו נושא רחב עם הרבה הגדרות אפשריות של מהו מעשה מגונה. המונח "מעשה מגונה" אינו מונח משפטי אלא מונח חברתי, מה שאומר שיש הרבה הגדרות למה זה יכול להיות. זה יכול להיות כל דבר, החל מערום ציבורי ועד למין פומבי או צורות אחרות של התנהגות מינית שמפרות נורמות וחוקים חברתיים.

מעשים מגונים אינם מוגבלים רק לסקס. הם יכולים להיות כל דבר שנחשב פוגעני או מגונה.

כמה דוגמאות למעשים מגונים הם:

– סקס בפומבי

– הצגת גופה עירומה של אישה בפומבי ללא הסכמתה

– התבוננות בחלקים הפרטיים של מישהו ללא הסכמתו

UnsafeUnsafe